cu privire la achiziționarea unor servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare a UAT Greci precum și a comisiei Comisiei Locale de Fond Funciar Greci pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor agricole și forestiere din comuna Greci, județul Mehedinți

Hotârărea nr. 16 / 29.04.2021
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status