Privind aprobarea studiului de fezabilitate nr. 32 și a indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiție ”SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE COMUNEI GRECI, JUDEȚUL MEHEDINȚI”, prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”.

Hotârărea nr. 41/ 11.10.2021
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status