Privind respingerea modificării și completării HCL nr. 3/14.01.2022-instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non-casnici beneficiari ai serviciului de salubrizare si aprobarea regulamentului de instituire, stabilire, aplicare, încasare și administrare a taxei la deșeurile menajere în comuna Greci, județul Mehedinți, pe anul 2022.

Hotârărea nr. 10/ 10.02.2022
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status