Privind actualizarea devizului general și indicatorilor tehnico-economici a investiției finanțate prin PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII ”Anghel Saligny” pentru realizarea obiectivului ”SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE COMUNEI GRECI, JUDEȚUL MEHEDINȚI”.

Hotârărea nr. 55/ 31.10.2022
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status