Primaria comunei Greci, jud. Mehedinti, identificata prin CUI 7536953, prin prezenta, solicita depunerea de oferte din partea ofertantilor pentru executarea lucrarilor de ÎNTRETINERE SI REPARATII STRĂZI ÎN COMUNA GRECI, JUDETUL MEHEDINTI. Orice parte interesata poate depuna oferta de lucrari, in conformitate cu caietul de sarcini atasat prezentei, la sediul Primariei Greci, jud. Mehedinti, in plic inchis si sigilat, pana la data de 18.09.2023, ora 1500. Documentatia ofertei trebuie sa fie numerotata si semnata pe fiecare pagina.

Caiet de sarcini
Formulare si contract
Categorii: Anunturi

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status