PIMĂRIA COMUNEI GRECI, jud. Mehedinți, identificată prin CUI 7536953, prin prezenta, solicită depunerea de oferte din partea ofertanților pentru executarea lucrărilor de ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII STRĂZI ÎN COMUNA GRECI, JUDEȚUL MEHEDINȚI, bugetul maxim aprobat prin HCL nr. 20/27.04.2023 este de 760.500,00 lei exclusiv TVA. 

Anunț
Caiet de sarcini
Formulare
Lista persoanelor cu functie de decizie
Categorii: Anunturi

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status