PIMĂRIA COMUNEI GRECI, jud. Mehedinți, identificată prin CUI 7536953, organizează concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacamtă, cu normă întreagă de:
- Inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului Contabilitate al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Greci.

Anunț
Bibliografie
Fișa Postului
Categorii: Anunturi

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status