Privindaderarea UAT Comuna Greci la Parteneriatul, respectiv Teritoriul LEADER constituit prin Asociația GAL ADA KALEH pentru elaborarea, depunerea și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala aferenta perioadei de programare 2023-2027, inclusiv pentru accesarea Sprijinului Pregatitor în cadrul sub-măsurii 19.1 PNDR "Sprijin pregătitor".

Hotârărea nr. 24/ 05.05.2023
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status