Privindaprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții "SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE COMUNEI GRECI, JUDEȚUL MEHEDINȚI ETAPA II".

Hotârărea nr. 25/ 05.05.2023
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status